ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

ยานพาหนะ คำอธิบายเพิ่มเติม
uf วิธีการขนส่ง
uf+ สมรรถนะยานพาหนะ
NT เกวียน
NT เครื่องบิน
NT เฮลิคอปเตอร์
NT พาหนะขนส่งทางไกล
NT พาหนะที่ใช้สัตว์ลากจูง
NT พาหนะที่วิ่งบนราง
NT รถเข็นแบบล้อเลื่อน
NT รถแทรกเตอร์
NT รถไถเดินตาม
NT รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
NT รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
NT รถบรรทุก
NT รถบรรทุกของเหลว
NT รถบรรทุกห้องเย็น
NT รถบรรทุกพ่วง
NT แท่นป้อนซุง
RT การขนส่ง
RT เครื่องมือและอุปกรณ์
RT จุดต่อพ่วง
RT ระบบยานพาหนะ
RT เรือ
RT วิศวกรรมเครื่องกล

(En)
  Vehicles
(Fr)
 
(Es)
 
(Pt)
 
(Cz)
 
(Ar)
 
(Zh)